Află ce subiecte au primit candidaţii la ultima probă scrisă.

0
713

Absolvenţii ciclului liceal au susţinut, astăzi, Bacalaureatul la o materie la alegere în funcţie de profilul pe care l-au studiat. Elevii care au fost la Profilul Real au putut alege între Fizică, Biologie, Chimie şi Informatică, iar cei de la Uman au avut ca opţiune Geografia sau Ştiinţele socio-umane.  

La Geografie, la subiectul 1 elevii au avut de depistat Croaţia pe hartă, apoi să identifice o capitală, şi să compare Italia şi Irlanda.  La subiectul 2, la cerinţele despre România, candidaţii trebuia să compare Câmpia de Vest şi Subcarpaţii de curbură, iar la subiectul 3 au avut de descris Marea Britanie şi de calculat evoluţia populaţiei într-o perioadă determinată. Alte subiecte la Geografie: 1a – Harta mută a Europei – identificare capitale 1b – Comparaţie climatică: Italia versus Irlanda 1c – Menţionare şi descrierea a două orogeneze 2a – Harta mută a României – identificare de oraşe, râuri şi forme de relief 2b – Două avantaje ale faptului că România este ţară pontică şi dunăreană 2c – Comparaţie între Subcarpaţii cde Curbură şi Câmpia de Vest 3a – Comparaţie (în baza a două tabele) între populaţia României din 1992 şi 2011 3b – Comparaţie între suprafaţa agricolă a României din 2005 şi 2010 (în baza a două tabele) 3c – Marea Britanie – caracteristici geografice 3d – Comparaţie a producţiei de cherestea din Finlanda, Ungaria şi Islanda. Argumente ale diferenţelor.

La Biologie elevii au avut de rezolvat un test grilă, la subiectul doi au avut de calculat apa în plasma sangvină, iar la subiectul al treilea au primit mai multe întrebări despre celulă. De asemenea, trebuiau să răspundă la mai multe întrebări despre regnuri, inima şi vasele de sânge, cariotă şi rocariotă, celula animală – structura şi ultrastructura (un eseu). Alte subiecte la Biologie: 1a – Enumeraţi trei activităţi umane care influenţează ecosistemul natural 1b – Circulaţia mare (flux sanguin) în corp 1c – Exerciţiu cu mai multe variante de răspusn (din anatomie) 1d – Trei afirmaţii cu răspus „adevărat” sau „fals” (anatomie). 2a – Acizii nucleici 2b – Grupele de sânge 3a – Eseu privind sistemul muscular 3b – Sistemul respirator; Volumul respirator 3c – Sistemul digestiv – tei afecţiuni frecvente.

La Psihologie s-a dat un test grilă din toată materia şi au avut de unit definiţiile cu enunţul corect. Li s-a mai cerut să construiască două propoziţii despre memorie şi imaginaţie, de explicat un procedeu al imaginaţiei şi de analizat limbajul scris, intern, monologul şi dialogul. Ultimul subiect a fost un text despre Mircea Vulcănescu, personaj pe care elevii trebuiau să-l caracterizeze.

La Economie au fost grile din teorie, apoi un tabel cu cerere şi ofertă, exces de cerere şi exces de ofertă, o problemă din piaţa monetară cu mai multe cerinţe, apoi de definit uzura capitalului fix. De asemenea, candidaţilor li s-a cerut să dea trei forme de proprietate existente în economia de piaţă, de aflat modificarea procentuală a salariului nominal şi să stabilească dacă este corect un enunţul legat de utilitate şi punctul de saturaţie.

La Filosofie au avut de făcut un eseu despre fiinţa cuvântătoare, despre filosofi şi teoriile lor (Aristotel, Lucian Blaga etc).

La Logică s-au dat subiecte legate de silogisme şi diagrame. Evaluaţii au mai avut de scris despre inducţia completă şi incompletă – argumentare, diagrame şi obversiunea unor termeni.

La Sociologie au avut de dat un exemplu de conflict de rol şi să scrie un text in care sa identifice anumite concepte sociologice. Candidaţii au mai avut de explicat importanţa apartenenţei la grup şi ancheta sociologică. Aceştia au mai trebuit să scrie despre candidaţii familiei şi socializarea în cadrul familiei şi de prezentat efectele familiei monoparentale asupra copilului. Mai exact dacă acest tip de familie determină o socializare precară a copilului. Altă cerinţe au presupus argumentarea rolul ONG-urilor în societate, definiţia interviului şi de prezentat relaţia dintre acest concept şi  ancheta sociologică.

La Fizică, elevii au scris despre scripete, energia cinetică şi potenţială, de întocmit un grafic, de rezolvat o problemă cu un corp în mişcare care se deplasează pe ambele axe – verticală şi orizontală, apoi noţiuni de electricitate, rezistenţă exterioară.

La Informatică au avut de rezolvat un algoritm, mai multe grafuri, o problemă cu metoda tracking, matrice şi un şir.