Sorin Mazilescu – Apariție editorială

0
1275

Directorul Centrului Județean pentru Conservarea și promovarea culturii tradiționale Argeș, Sorin Mazilescu, va lansa, în curând, recenta carte a domniei sale: ,,Studii Etnologice, publicistică asupra etnogenezei Argeș-Muscel.” 

Cartea este structurată în trei secţiuni care focalizează detalii din spaţiul etnologiei, al etnografiei şi al meşteşugurilor, iar în final autorul inserează câteva semnale primite dinspre publicaţiile culturale.

,,Aspectele cercetate sunt multiple, varietatea subiectelor şi amploarea lor devin elocvente pentru zonele investigate. Supuse analizei, capătă semnificaţie toate mărturiile veteranilor (care păstrează în memoria lor un fond etnologic, spune autorul, al cărui conţinut arhivează cântece de cătănie, doine de dor, folclorul taberelor militare); războiul are amploare teoretică (un context genetic al unor structuri narative, atât populare, cât şi culte) – accentuează latura psihologică a povestitorului, componenta tranzitivă care pierde teren în favoarea celei reflexive; sunt pline de înţeles obiceiurile calendaristice de peste an, sărbătorile receptate între profan şi sacru (prilej de revelaţie spirituală, dar şi de simplă petrecere); simbolurile vieţii creştine (îndeosebi rurale, cum sunt semnificaţiile etnoculturale ale Zilei Crucii), iar moartea este privită ca un ritual complex, care implică elemente străvechi de credinţă şi practici menite să-l conducă şi să-l apere pe om în trecerea sa prin porţile dintre cele două lumi.”