Prof. dr. Marian Haiducu: „Elevul școlii contemporane este expresia timpurilor pe care le trăim.”

0
3505

    Interviu cu directorul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Piteşti, prof. dr. Marian Haiducu:

„Copiii de astăzi sunt cel mai bine armonizați cu evoluția. Cred că vor fi o generație foarte puternică în viitor!”

# Prof. dr. Marian Haiducu: „Elevul școlii contemporane este expresia timpurilor pe care le trăim.”

Directorul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Piteşti, profesor doctor în matematică Marian Haiducu, ne-a răspuns la o serie de întrebări importante şi foarte punctuale despre ceea ce înseamnă astăzi unitatea de învăţământ pe care o conduce. După cum veţi vedea, sunt răspunsuri necesare, ce definesc sistemul actual de învăţământ şi eforturile care se fac pentru a menţine calitatea actului educativ la nivelul unei şcoli, cu tot ce presupune aceasta. Directorul Marian Haiducu vorbeşte despre elevul contemporan, despre plusurile şi minusurile domeniului în care activează ca matematician, ca pedagog şi ca manager de şcoală, dar şi despre investiţiile care s-au făcut sau se află în desfăşurare la această unitate de învăţământ, cotată ca fiind una dintre cele mai bune din judeţul Argeş. Citiţi în cele ce urmează un interviu extrem de interesant şi realist despre definiţia prestigiului Şcolii „Mihai Eminescu” din Piteşti.

 

# Domnule director Marian Haiducu, cum definiţi calitatea actului educativ la acest moment la şcoala pe care o conduceţi şi ce aspecte au condus la evoluţia educaţională a acestei unităţi de învăţământ, dat fiind că Şcoala „Mihai Eminescu” Pitești este printre cele mai căutate din judeţul Argeş?

 • Calitatea actului educațional este un subiect sensibil în România vremurilor noastre. Subfinanțarea sistemului își pune amprenta la toate nivelele lui. Putem spune ca stăm bine la acest capitol, dar că mai sunt multe de făcut. Faptul că stăm bine se datorează, în mare, resursei umane de calitate pe care avem norocul să o deținem.  Cred că vom putea vedea exact unde stăm, atunci când profesorii vor face acte educative venite din sufletul lor, din dragostea pentru copii, nu pentru a bifa activități la dosarele personale sau a da o acoperire unor acţiuni discutabile din punct de vedere al eticii profesionale. Din păcate, și la noi, ca în tot sistemul din România, actul educațional constituie, de multe ori, interfața unor interese, care nu au legătură cu ceea ce numim calitate. Încercăm să monitorizăm aceste aspecte, dar este foarte greu, nu ne ajută legislaţia, mentalitățile și uneori unii vectori ai resursei umane. Pe de altă parte, cred că spiritul și tradiția acestei şcoli atrage! Atrage copii cu potențial. Atrage părinții care urmăresc performanța copiilor lor. Atrage cadre didactice de calitate, așa cum am avut șansa în ultimii ani! Școala a crescut, a devenit vizibilă, prin rezultate și performanțe, prin mediatizarea  tuturor lucrurilor bune și frumoase, prin efortul tuturor celor implicați în felul cum arată acum, prin media superioară a calităților de moralitate, etică și profesionalism a corpului didactic.

# Care sunt cele mai importante investiţii făcute în ultima perioadă la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti?

 • În ultimii ani, cele mai importante investiţii derulate la nivelul instituției de învățământ sunt numeroase şi o să vă exemplific:

# Reabilitarea intrării principale (reproiectarea si refacerea scărilor de acces din granit, refacerea arhitecturii holului exterior și interior al intrării principale, rampă modernă de acces a persoanelor cu dezabilități, pavarea modernă a căii de acces în unitate dinspre str. Tineretului, reasfaltarea aleilor din vecinătatea  străzii Constructorilor, reamenajarea spațiilor verzi cu gazon și arbori ornamentali, respectiv tuia, iluminarea pe timp de noapte a statuii marelui poet național Mihai Eminescu, patronul spiritual al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești, suplimentarea numărului de bănci din parc, montarea de coșuri de gunoi metalice, pavajul modern al aleilor din parc, balustrade din inox pentru rampa destinată persoanelor cu nevoi speciale.

 # Reabilitarea intrării secundare, respectiv reproiectarea și refacerea scărilor de acces din granit, reproiectarea și redimensionarea căilor de acces, redimensionarea scenică a intrării, designul propriu-zis al intrării, amenajarea unor spații verzi cu gazon și arbori ornamentali, adică mesteacăn și tuia, arhitectura modernă a ansamblului prin adăugarea componentei metalice a acoperișului și scenei, balustrade din inox pentru rampele destinate persoanelor cu nevoi speciale.

# Reamenajarea curții interioare a instituției de învățământ, prin reasfaltarea într-un procent semnificativ, reproiectarea si amenajarea de noi spații verzi, gazon și arbori ornamentali cu tuia și mesteacăn, amplasarea  drapelului național în centrul curții.

# Reabilitarea a două din cele trei terenuri de sport, din domeniul cadastral al instituției de învățământ, unul reasfaltat complet, altul dotat cu gazon sintetic printr-un proiect al Federatiei Române de Fotbal, accesat ca urmare a unei performanțe sportive de excepție a școlii noastre.

# Amenajarea şi reamenajarea completă a spațiilor de activitate ale echipei manageriale, compartimentului secretariat și a cancelariei, prin restilizare, dotarea cu mobilier modern, echipamente de birou performante.

# Extinderea și modernizarea vechiului sistem de monitorizare video a intrărilor, curții și holurilor interioare și introducerea unui nou sistem de monitorizare audio-video a sălilor destinate utilizării la examenele naționale, conform legislației în vigoare.

# Dotarea cu mobilier modern a unui număr de 15 săli de clasă și amenajarea în sistem amfiteatru a 7 săli de clasă; al optelea Amfiteatru, „Mihai Eminescu”, existent în şcoală a fost reabilitat complet şi mă refer aici la parchet, mobilier, instalații termice, jaluzele, ușa de acces, pictura pereților.

# Reabilitare completă prin amenajări interioare, mobilier, echipamente de birou a cancelariei, secretariatului, holurilor intrărilor principală și secundară, biroului directorului și biroului directorului adjunct.

# Dotarea cu 31 de calculatoare noi și echipamente de birou a laboratorului de informatică al şcolii.

# Refacerea completă a infrastructurii de comunicații de date fixe si mobile a Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești, fiind prima instituţie de învăţământ la nivel național în care aproximativ 1400 de elevi și în jur de 100 de membri ai corpului didactic și nedidactic au acces nelimitat în sistem WI-FI, la internet. Echipamentele sunt de ultimă generaţie şi permit monitorizări ale traficului și restricții de securitate și acces în cazul elevilor.

# Reorganizarea completă a sistemului de pază şi securitate a şcolii şi mă refer aici la paznicii de noapte mutați pe timp de zi, la instalarea unui sistem complet de protecţie anti-efracție pe timp de noapte, racordat la dispeceratul unei firme de pază și protecție, inclusiv sistem de control acces pe intrarea principală.

# Montarea în fiecare clasă a unor echipamente complete de videoproiecție (calculator, monitor, videoproiector, ecran de proiecție), în scopul alinierii la cerințele învățământului modern  digital, a accesării manualelor digitale și a softurilor educaționale. Menţionez că toate acestea au fost posibile cu sprijinul major al Asociației Părinților Elevilor Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești, al unor părinți care au înțeles că merităm sprijinul lor necondiționat, al autorităților locale, și nu în ultimul rând, al implicării membrilor corpului profesoral.

# Din câte am aflat, aveţi în vedere extinderea şcolii prin construirea unui corp nou. Ce presupune această investiţie, în timp şi în dotare?

 • În momentul de față, Primăria Municipiului Pitești derulează, prin compartimentul de specialitate, un proiect de reabilitare, dotare și extindere a Școlii Mihai Eminescu. Pentru reabilitare și dotare sunt finalizate documentațiile de proiectare, iar pentru extindere există studiu de fezabilitate. În septembrie 2017, prin hotarâre a Consiliului al Municipiului Pitești, s-au aprobat fonduri pentru finalizarea proiectării extinderii.  Acum, împreună cu autoritățile locale, ISJ Argeș și Ministerul Educației Naționale, elaborăm documentația necesară accesării fondurilor europene prin POR 2015-2020. Principala problemă cu care se confruntă instituția noastră o constituie lipsa spațiilor necesare derulării normale a unor procese de învățământ. Introducerea în sistem, acum câțiva ani, a clasei pregătitoare, a implicat amenajarea unor săli de clasă cu mobilier si dotări specifice vârstei. În acest fel, respectivele spații au dobândit destinație exclusivă. Cum dinamica numărului de clase pregătitoare a fost:  3 clase (2012/2013), 4 clase (2013/2014), 5 clase (2014/2015), 6 clase (2015/2016), 6 clase (2016/2017), 6 clase (2017/2018), problema s-a acutizat. Aproape tot parterul conține săli destinate parcurgerii acestei etape. După finalizarea clasei pregătitoare, toți aceşti elevi sunt mutați în alte săli de clasă la cele două etaje superioare. Toate acestea au implicat, în ultimii ani, desființarea unor laboratoare și cabinete de specialitate și reamenajarea lor  ca săli de clasă. Toate aceste decizii au fost luate de consiliul de administrație, în baza analizei situației reale si sunt motivate de faptul că pe primul plan punem beneficiarii actului educațional. Unele decizii au stârnit iritare, dar, repet, am pus pe primul loc elevul. Să spunem că această problemă majoră afectează, pentru moment, ciclul primar, care învață în schimbul de dimineață. Lipsa spațiilor ne ridică probleme în desfăşurarea conform cerințelor şi așteptărilor, a unor componente ale actului educaţional, dar și a unor proiecte educaționale, precum Școală după Școală, implementat crescător în ultimii 5 ani în unitate. În altă ordine de idei, ne confruntăm cu unele elemente de degradare vizibilă a bazei materiale, cauzate de neintervenția la timp în remediere, aspect implicat și de lipsa fondurilor destinate acestui capitol. Mă refer, în principal, la apariția unor probleme  grave cu hidroizolația corpurilor, finisajul pereților interiori și exteriori, problemele implicate de uzura instalațiilor termice și sanitare. De aceea ne dorim materializarea cât mai rapidă a intențiilor noastre, pentru a rezolva aceste probleme.

# Câţi elevi şi câte cadre didactice are şcoala la acest moment?

 • În momentul de față, unitatea are 1393 de elevi. O creştere vizibilă în ultimii patru ani, conform datelor statistice (2014/2015 – 1186 elevi, 2015/2016 – 1272 elevi, 2016/2017-1318 elevi). Este o evoluție generată de calitatea bună și foarte bună a resursei umane din școala noastră, care a atras și atrage elevi din toate cartierele Piteștiului și din comunele învecinate. Avem 3 cadre didactice pentru învățământul preșcolar, 27 de profesori pentru învățământul primar și 40 de cadre didactice de specialitate pentru învățământul gimnazial. La acestea, se adaugă un număr relativ mare de personal nedidactic și auxiliar.

# Câte clase există ?

 • În anul școlar 2017/2018 există 3 grupe de învățământ preșcolar, 27 de clase primare și 19 clase de învățământ gimnazial, în total 49 de formațiuni de studiu. Un maximum al ultimilor ani. Pe lângă cele evidențiate mai sus, să spunem că în acest an, școala a primit aprobarea privind înființarea a încă unei clase a V-a, într-un context în care unități similare la nivel național au probleme cu efectivele de elevi sau intră în procese de comasare. În primul rând, toate sălile de clasă destinate clasei pregătitoare au fost adaptate noilor cerințe și dotate cu mobilier specific. Șapte săli de clasă au fost amenajate în sistem amfiteatru și dotate cu mobilier școlar modern. La acestea se adaugă fostul Amfiteatru „Mihai Eminescu”, reabilitat complet în această vară cu mobilier, parchet, instalații termice, jaluzele. Un număr de alte 6 săli au fost dotate cu mobilier modern. Toate sălile au fost dotate cu echipamente moderne de vidoproiecţie. Toate tablele cu cretă au fost înlocuite cu table metalice. Laboratorul de informatică și toată infrastructura de trafic de date au fost reabilitate complet cu echipamente și tehnologii de ultimă generație.

# Care sunt cele mai importante programe și proiecte educaționale în care este angrenată Şcoala „Mihai Eminescu”?

 • Cred că, de departe, cel mai important proiect educațional al unității de învățământ este parteneriatul internațional educațional de schimb de experiență la nivel de cadre didactice și elevi, derulat în ultimii 13 ani cu Școala „Milutin I Draginja Todorovic” din Kragujevac, Serbia. Anual, într-o primă etapă, profesori și elevi ai școlii noastre merg în Serbia și fac cunoștință cu elemente de istorie, cultură, civilizație și educație ale poporului sârb. Ulterior, o delegație identic-structurată a școlii partenere se deplasează în Pitești și ia contact cu aceleași valori ale poporului român. Sunt multe proiecte educaționale în care o școală ca a noastră este implicată. Aș mai menționa Programul Mondial „Eco Școală”, în care școala noastră se află de 7 ani, cu rezultate vizibile în educația pentru protecția mediului înconjurător. Recent am împlinit 50 de ani de existenţă, de excelență în slujba educației de calitate. Contextul a permis derularea unui complex de proiecte și manifestări, festivități, oaspeți de seamă, foști profesori, foști elevi, oficialități. Un moment de suflet, de care ne reamintim cu plăcere. Sunt zeci, sute de proiecte derulate anual la nivelul şcolii, cu diverși parteneri, grație implicării cadrelor noastre didactice, cu aport în dezvoltarea educațională în diverse direcții a elevilor școlii.

 

# Cum s-a născut ideea picturilor doamnei profesoare Elena  Zavulovici, expuse în sălile de clasă? Este una unică, printre unităţile de învăţământ argeşene?

 • Trebuie să spunem că la nivelul şcolii există trei mari simboluri: statuia marelui poet național și universal, Mihai Eminescu – patronul nostru spiritual, revista școlii Aripi și pictura doamnei profesoare Elena Zavulovici. Un al patrulea simbol a prins contur în ultimii doi ani – drapelul nostru național, în dimensiuni mari, de 3 m/4 m, amplasat în curtea interioară a școlii. Statuia marelui poet național a fost executată de sculptorul argeșean Vasile Rizeanu și a fost plasată în anul 2001 în parcul școlii, în dreapta intrării principale. La umbra teilor, de doi ani luminată pe timp de noapte, oferă trecătorilor prin fața scolii un aer de poezie. Revista Aripi a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești, cu primul număr apărut în 1969, este cea mai longevivă revistă școlară din Pitești. Regimul comunist i-a interzis apariția înainte de revoluție, urmând ca după 1990 să apară într-o ediție nouă, alături de suplimentul său literar Arcade. De trei ani apare în condiții grafice deosebite, color în câteva exemplare de protocol. Revista este de câțiva ani buni în fruntea clasamentelor revistelor de specialitate. Pictura din unele săli de clasă aparține artistei contemporane Elena Zavulovici, fostă pofesoară a școlii noastre. Amfiteatrul Mihai Eminescu este pictat cu motive din opera marelui poet național. Amfiteatrul Anotimpurile scoate în evidență temporalitatea. Cabinetul de religie, astăzi clasă pregătitoare, este pictat cu teme biblice, precum Lăsați copiii să vină la mine. Pictura de pe holul scării interioare a cadrelor didactice face trimitere către spațialitate. În ultimii doi ani, cu ajutorul doamnei profesoare, am recondiționat o parte din picturi, afectate de trecerea timpului. Şi da, din câte ştiu, așa cum arată ea, pictura este originală și unică în unitățile de învățământ argeșene.

# Domnule director Marian Haiducu, cum reuşiţi să îmbinaţi profesia de matematician cu cea de manager al unei unităţi de învăţământ precum Şcoala „Mihai Eminescu” Pitești?

 • V-aș răspunde că prefer să nu vorbesc despre mine, nici ca profesor de matematică, nici ca manager al unei unități de învățământ. Aș lăsa pe alții să vorbească. Aș lăsa să vorbească rezultatele vizibile la nivel local, județean și național. Un lucru este cert: niciodată nu voi putea mulțumi pe toată lumea, indiferent de cât de numeroase și vizibile sunt rezultatele într-un domeniu sau altul. Există totuşi oameni care văd și simt riguros realitatea, schimbarea, evoluția. În ultima vreme, din ce în ce mai mult, lumea întelege evoluția în bine a școlii. Mă bucur de sprijinul unei echipe foarte bune, profesioniste, căreia vreau să îi mulțumesc, pentru că altfel…  ar fi foarte greu.

# Sunt diferenţe majore între prima zi de director şi cea de astăzi?

 • Da, sunt diferențe majore între acea zi și cea de astăzi, din multe puncte de vedere. Dintr-o funcție ajungi să cunoști mai bine oamenii de care ești înconjurat, resursa umană pe care te bazezi. Dezamăgiri și satisfacții la acest capitol au existat în egală măsură. Diferențele majore sunt vizibile la modul cum arată școala acum, pe interior și pe exterior, comparativ cu imaginea de acum trei ani. Despre aceasta, v-aș lăsa pe dumneavoastră – presa, observatori fini ai fenomenului educțional, să vă dați cu părerea.

# Puteţi face un portret al elevului de gimnaziu de astăzi, în general? Unde credeţi că sunt plusurile şi minusurile elevului de astăzi?

 • Da. Pentru că ei, elevii, sunt de fapt esența meseriei mele. Pe ei îi cunosc cel mai bine și ei se află în centrul preocupărilor mele ca director, ca profesor. Cred că elevul școlii contemporane este expresia timpurilor pe care le trăim. Copiii de astăzi sunt cel mai bine armonizați cu evoluția. Ei știu să folosească tehnica, sunt conștienți de drepturile lor, sunt rapizi, încrezători. Cred că vor fi o generație foarte puternică în viitor, diferită de cea pe care o reprezentăm noi. Dar au mare nevoie să-și stabilească repere de valoare reale, corecte. Aici intervin familia și școala, care trebuie să le dea direcții coerente.

# Dincolo de a fi profesor şi director, sunteţi şi un foarte bun pedagog. Care consideraţi că ar trebui să fie cele mai importante motivaţii ale unui elev?

 • Ca profesor, pun în egală măsură accent pe latura științifică, cât și pe cea umană a relației mele cu elevii. Le sunt profesor, le sunt prieten. Sunt și cel care insistă pe respectarea regulilor, sunt director.

# Domnule director, cât de important este mediul competitiv sau cel al socializării?

 • Competiția stimulează, are efecte pozitive, atâta timp cât este păstrată o măsură și se ține cont de fiecare elev. De aceea nu ar trebui să se mărească norma didactică sau numărul elevilor în clase, pentru ca profesorul să poată acorda fiecărui elev atenția de care are nevoie. Dacă avem grijă de copiii noștri, avem grijă de viitorul nostru, de ceea ce vom fi în viitor.

# Cum priviţi sistemul de învăţământ al zilei de astăzi?

 • Sistemul de învățământ nu este în acest moment atât de slab, așa cum se scoate în evidență, din păcate, de către oameni care ar trebui să ne susțină. Se tot vorbește despre aspecte negative, nimic despre ceea ce se face bine. Este păcat, pentru că intervin mereu schimbări și se creează derivă. Suferă copiii. Actuala generație de clasă a V-a a trecut prin multe șocuri și, din păcate, mai trece.

# Ce credeţi că lipseşte sistemului?

 • Ceea ce lipsește sistemului de învățământ actual este o viziune coerentă, pe termen lung, și oameni care să vorbească din experiență despre învățământ. Recunosc că aștept mai mult de la părinți. Mi se pare că sunt părinţi care nu luptă pentru copiii lor, că nu se implică și nu susțin ce e mai bine pentru aceștia, mă refer la nivel decizional. Așteptăm cu emoție corectura digitală la examenele naționale, care nu cred că avantajează elevii, dat fiind că o lucrare scrisă pe hârtie nu e echivalentă cu o lucrare realizată pe calculator. Aici este o discordanță care va influența rezultatele.

# Aşteptările dumneavoastră care sunt?

 • Din păcate, reforma în sistem se lasă așteptată, iar politicul, de orice culoare, nu a finanțat domeniul. Ca director, îmi propun să duc la capăt proiectele majore ale școlii și să mențin statutul de școală de elită al acesteia.

# Am înțeles că există o asociație a părinților foarte activă la nivelul şcolii.

 • Părinții Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” au acționat, s-au organizat într-o asociație a părinților și au susținut școala în proiecte și investiții. Avem acolo oameni de suflet, care au ajutat și ajută școala foarte mult, sacrificând timp și resurse materiale, fără să aștepte vreodată vreun avantaj.

# Care este, domnule director, cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră ca profesor de matematică?

 • Dacă e să privim din prisma muncii la clasă, poate momentele când elevi ai mei au fost pe podiumul fazei finale a Olimpiadei Naționale de Matematică. Din punct de vedere al satisfacției profesionale, poate amintirea susținerii tezei de doctorat la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române din București, în domeniul teoria potențialului.

# Dar ca director de şcoală?

 • Legat de perioada scurtă de directorat, vă mărturisesc că duc o viață foarte intensă: clipe frumoase, clipe tensionate se succed amețitor, pentru că vorbim de aproximativ 1500 de oameni de care mă simt responsabil în fiecare moment, fără să mă mai refer la relația cu părinții. Momentele în care sărbătorim școala, de 15 Ianuarie, ziua marelui poet național, Mihai Eminescu, sau momentele serbărilor de sfârșit de an școlar sunt deosebite. Mă bucur de proiectul cu școala din Serbia, mă bucur când elevii școlii sunt admiși la licee de elită în fiecare an, când vin cu medalii de la concursuri și olimpiade, dar mă bucur și de momente simple, la ora 10,00 sau 15,00, când mă întâlnesc cu colegii mei în cancelaria școlii.

# Care sunt oamenii cu care formaţi echipa profesionistă, prin care puteţi dirija activitatea educativă a Şcolii Mihai Eminescu Pitești?

 • Vă mulțumesc din suflet pentru această întrebare. În primul rând, evidențiez ajutorul doamnei director adjunct Iris TĂNĂSESCU, profesor de limba și literatura română, care s-a impus într-o scurtă perioadă de timp de la venirea în școală, atât ca profesor de specialitate, cât și ca un bun manager. În al doilea rând, aș evidenția sprijinul coordonatorului pentru proiecte educaționale școlare și extrașcolare, doamna profesor pentru învățământul primar Nadia PANTAZICA, un profesionist în domeniu, de care școala avea mare nevoie. În al treilea rând, evidențiez sprijinul oferit de doamna profesor Simona SANDU, coordonator al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calității, expert al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar. Nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc tuturor membrilor corpului profesoral care ne susțin în eforturile noastre de a menţine cât mai sus această unitate de învățământ.